Cwmpengraig, Place of Stones

Where yuh navel string bury is not necessarily home
Dis gurl gon walk my grandmother say
And walk I walk from Guyana to West Wales
And leave I leave that place of oceans and slave bones
For bruk down cottages and hills where people still pray

And come I come with my forked tongue split syntax
Of Hinglish and street Creole to wander lanes
With no names and no map where even
Sat-nav wuk hard to find being alimbo
Beyond satellite beyond stars

And stars and dreams of stars and songs
Called these Welsh from home
To cross oceans to a continent
Of the imagination

And is peel dis country peel like onion
Garden cups my cottage in its fists of seasons
Caring nothing for my ignorance
Of names, pronunciation, language
And History running in the stream right there
Beneath the stone: mill-worker foot-bottom still indent
Ghost voice talking story wild a catchafire
How he catching boat with intention get the hell outa dis place

It nat fuh him to know some gurl would bring his story
Right back here and tell him tales of sugarcane
And captains tracing latitude and longitude
With quadrant, quill and octopus ink

Is laugh he would laugh, true true
Whilst that stream keep gurgling,
Stones keep tumbling,
Underscore the footfall of my feet.

 


Cwmpengraig

Nage lle mae’ch llinyn bogail wedi ei gladdu
Yw’ch cartre—mae’r groten ma’n mynd i fynd yn bell
A mynd yn bell wnes i o Guyana i Orllewin Cymru,
Gadel, gadel y lle oedd yn llawn esgyrn caethweision
A moroedd. A chael yn ei le, adfeilion o fythynnod a bryniau
lle mae rhai yn dal i weddïo.

A dod gyda ‘ nhafod, dwy fforch iddi, ffordd o siarad hollt
Rhyw lediaith o Saesneg a Chreoleg y strydoedd, i grwydro
Lonydd heb enwau na map a lle mae hyd yn oed Sat-Nav
Yn gwegian ar goll, mewn gwagle
Heibio i’r lloeren , heibio i’r sêr.

A sêr a breuddwydion am sêr ac alawon
Wedi ei henwi’n yr heniaith, oddi cartre
I groesi o gefnfor i gyfandir
Y dychymyg.

Ac yn pilo’r wlad, ei bilo fel winwns
Llond dysgl o ardd yn ei ddyrnau o dymhorau,
Gan boeni’r iot am fy anwybodaeth
Am enwau, ynganu, iaith na hanes
Sy’n llifo o’r nant honco monco
Ger y garreg; ôl troed a gwadn gweithiwr
O’r felin yno o hyd, a llais ysbryd yn gof
Y cyfarwydd am y goelcerth
Fel y daliodd gwch gyda’r bwriad o sgathru
A baglu hi o’r lle. A phwy feddylie y bydde rhyw ferch
Yn dod â’r stori nol yn ei chôl gan sôn am blanhigion siwgr
A chapteniaid fyddai’n olrhain lledred a hydred
Cwadrant y lle, gyda chwilsyn ac inc otopws.

Am chwerthin – fydde’n marw o chwerthin,
Ar fy myw tra bydd yr nant yn barbalu
A cherrrig yn dymchwel,
Dan fy nhraed, dan droedle fy nhraed.

 

Translation by Menna Elfyn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s